Mäklarinformation

Allmänt 

Uppsala Entré ritades av det danska arkitektkontoret Svendborg Architects och uppfördes av byggföretaget Skanska under åren 2013 – 2016. De sju långsträckta, vridna huskropparna är placerade på en slänt mellan Frodeparken i nordost och Stationsgatan i sydväst. Husgavlarna lutar inåt från parken och utåt mot Stationsgatan och citykärnan. Glasfasaderna med stora uterum i nordväst ger husen en särskild karaktär. Övriga tre husväggar har en fasad av vit, perforerad plåt med mönster – ”snowflake facades” – genom vilka husens individuella färger svagt framträder.

Uppsala Entré är en s.k. äkta bostadsrättsförening med 116 lägenheter (från 1:or till 5:or). I samtliga sju hus finns uthyrningslokaler för kontors- och affärsverksamhet i gatuplanet mot Stationsgatan och i passagerna till parkområdet.

Parkering

Under föreningen finns ett parkeringsgarage som ägs av Bonnier Fastigheter. Driften av garaget sköts av Q-Park och det finns ca 150 parkeringsplatser. Kontakta Q-Park för gällande hyresavtal och priser på telefon 0771-96 90 00 mån – fre 8:00 – 17:00 eller www.q-park.se

Cykelförråd

Tre cykelförråd finns vid Stationsgatan 24, 30 och 38.

Tv, bredband och telefoni

Föreningen har avtal om fibernät med Telenor (f d Bredbandsbolaget). I föreningens månadsavgift ingår ett grundutbud för tv, bredband 10/1 Mb och telefon. Vill man ha fler tv-kanaler eller snabbare bredband så kontakta Telenor på telefon 020-22 22 22 eller www.telenor.se

Avgifter

Vid försäljning tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 163 SEK 2019) av köparen samt en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet (465 SEK 2019) av pantsättaren.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av RB Fastighetsägare AB.

Fastighetsskötsel

Föreningens fastigheter sköts av Uppsala Fastighetstjänst AB.

Försäkring

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Bolander & Co hos Trygg-Hansa. Fastighetsförsäkringen inkluderar tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare.