Styrelsen

Ordinarie ledamöter

  • Björn Ragnarsson (ordförande)
  • Björn Lennström (vice ordförande)
  • Lars Arktedius
  • Yüksel Özkan
  • Lars Jerker Lock

Suppleanter

  • Bengt Börjesson
  • Anders Hedman