Styrelsen

Ordinarie ledamöter

  • Björn Ragnarsson, ordförande
  • Björn Lennström, vice ordförande
  • Lars Arktedius, kassör (avgick i januari 2022 då medlemskapet upphört)
  • Linn Irenéus, sekreterare
  • Lotta Ahlford (avgick i oktober 2021)
  • Catrin Ditz

Suppleanter

  • Petra Jester
  • Katarina Svensson