Styrelsen

Ordinarie ledamöter

  • Björn Ragnarsson (ordförande)
  • Björn Lennström (vice ordförande)
  • Lars Arktedius (kassör)
  • Lars Jerker Lock
  • Bengt Börjesson (fastighetsansvarig)
  • Linn Ireneus (sekreterare)

Suppleanter

  • Liselotte Ahlford
  • Christoffer Bülow