Styrelsen

Ordinarie ledamöter

  • Björn Ragnarsson (ordförande)
  • Björn Lennström (vice ordförande)
  • Lars Arktedius (kassör)
  • Lars Jerker Lock
  • Bengt Börjesson (t o m 2 april 2021)
  • Linn Ireneus (sekreterare)

Bengt Börjesson som omvaldes som ordinarie ledamot vid årsmötet 2020 avled den 2 april 2021

Suppleanter

  • Liselotte Ahlford
  • Christoffer Bülow